Суханони бузургон дар ситоиши Зан-Модар

Нашр шуд korbar - вт, 12/06/2022 - 12:46

Биҳишт зери пойи модарон аст.

Ҳар фарзанди некукоре, ки аз рӯйи шафқат ба падару модар бингарад, барои ҳар нигоҳе савоби як ҳаҷҷи мақбул ба ӯ диҳанд. Расули акрам (с)

Зи гетӣ ҳама панди модар никош,

Ба бад тез маштобу бар бад макӯш.

Шабу рӯз чун ҷон киромиш дор,

Ки чу ҷон бипарвардаат андар канор. А.Фирдавсӣ

Сар зи модар макаш, ки тоҷи шараф,

Гарде аз роҳи модарон бошад! А.Ҷомӣ

Зан конуни пурфурўѓи хонавода, маркази мењр, мазњари ишќ, намоишгари покї, намунаи отифат ва чашмаи иноят аст. Муњаммад Иќболи Лоњур

Ягона доваре, ки гуноҳи моро ҳарчи бошад мебахшад, модар аст.

Муҳаммад Ҳиҷозӣ

Модарон ҳамеша мебахшанд ва гӯё барои ҳамин ба дунё омадаанд.

Александр Дюма

Дар дунё танњо ду чиз зебост: Зан ва гул. Молриб

Бе офтоб гулҳо намешукуфанд, бе муҳаббат хушбахтӣ нест, бе зан ишқ нест, бе модар шоир нест, қаҳрамон ҳам нест. Тамоми ифтихори дунё аз модарон аст. А. М. Горкий

Чизе, ки зан дорад ва мардро тасхир мекунад, мењрубонии ўст, на симои зебояш.

Вилям Шекспир

Модар нафарест, ки зиндагӣ меофарад ва дар набарди ҷовидонии ҳаёту марг зиндагиро зинда медорад.

Модар калимаест муқаддас ва мафҳумест чун ин дунё беоғозу беанҷом.

Ҳеҷ кас дар зиндагӣ наметавонад муҳаббате беҳтар, самимитар ва воқеитар аз муҳаббати модари хеш дарёбад. Оноре де Балзак

Модар ҳатто пас аз марг ҳам модар ва муқаддастарин мавҷудоти зиндаи ҷаҳон аст. Колорез

Агар зан намешуд, нобиѓањои љањонро кї парвариш мекард.

Модар бо дасте гаҳвора ва бо дасте дигар оламро такон медиҳад. Наполеон

Як модар метавонад коре кунад, ки ҳељ кас интизори анҷоми онро надорад. Ҳамл, ба дунё овардан ва нигаҳдории як кӯдак, кори осоне нест. Фидокориҳое, ки як модар дар муроқибат аз бачаҳояш мекунад, варои тавоноиҳо ва қобилиятҳои ӯст, ки комилан ҳайратовар аст. Ба ҳамин далел аст, ки дар зиндагиямон лақаби занони бартар ва модарони бартарро ба онҳо медиҳем… Марион Гарретти

Зан расман мураббии мард ва муназзми ахлоќи ўст. Анатолий Франс

Мардон офаринандаи корњои муњиманд ва занон ба вуљудоварандаи мардон. Ромен Роллан

Зан тољи сари офариниш аст, ў шарики зиндагї ва ёри соъоти дармондагї аст. Гута

Маншаи њар кори бузург зан аст, зан китобе аст, ки љуз ба мењру муњаббат хонда намешавад. Ламатин

Њељ чизе ѓурури мардро мисли шодии занаш паст намекунад. Љонсон

Ба њар андоза, ки зан ором ва мутеъ ва боисмат ва боиффат аст, ба њамон андоза ќудрати фармонравоии ў шадидтар ва устувортар аст. Мишел

Материнское сердце – глубочайшая пропасть, на дне который вы неизбежно найдете прощение. Оноре де Бальзак

Рука, качающая колыбель, управляет миром.

У. Валлас

***

Сердце матери - неиссякаемый источник чудес.

П. Беранже

***

Вы не перестанете быть ребенком, пока у вас есть мама.

С. Джейет

***

Все женщины становятся похожими на своих матерей. В этом их трагедия. И ни с одним мужчиной этого не происходит. В этом трагедия мужчин. О. Уайльд

***

Дети – якоря, которые удерживают мать в жизни.

Софокл

***

Самая превосходная мать та, которая может заменить детям отца, когда его не станет.

И. Гёте

***

Мама – это тот человек, который увидев 4 кусочка пирога на 5-х едоков, скажет, что ей никогда его и не хотелось.

Т. Йордан

***

«Мама» есть имя Бога на устах и в сердцах малышей.

У. Теккерей

***

Что может быть на свете священнее имени матери! Все самые дорогие святыни названы и озарены именем матери, потому что с именем этим связано и само понятие жизни.

В. Коротаев

***

Первый подарок, который дает нам мать,- это жизнь, второй- любовь, и третий- понимание.

Д. Брауэр

***

Все прекрасное в человеке - от лучей солнца и от молока матери.

А.М. Горький

***

Любовь матери всесильна, первобытна, эгоистична, и в то же время бескорыстна. Она ни от чего не зависит.

Т.Драйзер

***